Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) trešdien, 19.janvārī, sāks projektu atlasi jaunā lielo investīciju atbalsta programmā uzņēmējdarbības attīstības projektiem, kas ir ne mazāki par 10 miljoniem eiro, informē LIAA.

Šo programmu izstrādājusi Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar LIAA un "Attīstības finanšu institūciju "Altum"" ("Altum"). 

Uz aizdevumu ar kapitāla atlaidi līdz 30% apmērā no kopējām investīciju projekta attiecināmajām izmaksām varēs pretendēt Latvijā reģistrēti lielie un vidējie komersanti. Projektam pēc īstenošanas sasniedzot plānotos kritērijus, komersants varēs saņemt kapitāla atlaidi jeb dzēst "Altum" piešķirto aizdevumu.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) norāda, ka eksporta rādītāji turpina augt, taču lielu daļu no eksporta sastāda arī koksne, graudi un citi Latvijas dabas resursi, kam nebūtu jākalpo citu valstu attīstībai, bet gan jārada pievienotā vērtība uz vietas Latvijā. Tāpēc radīta programma, lai stimulētu Latvijas uzņēmumus veikt ieguldījumus jaunu produktu izstrādē.

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas tautsaimniecības attīstībai nozīmīgiem projektiem, kuri palīdzēs sasniegt tādus stratēģiskos mērķus kā ekonomikas reindustrializācija uz augstākas pievienotās vērtības nozarēm un eksporta apjoma dubultošana līdz 2027.gadam.

Iecerēts, ka, īstenojot šo programmu, tiks radītas 800 jaunas, labi apmaksātas darba vietas, katrs projekts nesīs vismaz trīs miljonus eiro eksporta pieaugumu gadā un 250 000 eiro ieguldījumus pētniecībā un attīstībā ik gadu.

LIAA direktors Kaspars Rožkalns akcentē, ka šobrīd dažādās viedās specializācijas nozarēs veidojas spēcīgas ekosistēmas, kas lielā mērā balstās uz Latvijas lielajiem uzņēmumiem, kas kļūst par pasūtītājiem daudziem mazajiem uzņēmumiem, iegulda pētniecībā un attīstībā, sadarbojas ar zinātniskajām institūcijām, veidojot plašu ietekmi uz tautsaimniecību. Taču līdz šim lielajiem uzņēmumiem ambiciozu projektu realizācijai neesot bijis pieejams valsts atbalsts.

"Jaunajā programmā ietvertā kapitāla atlaide, kas ir aizdevuma pamatsummas pilnīgs vai daļējs samazinājums, ir uzņēmējiem pievilcīgs risinājums, tāpēc sagaidām augstvērtīgus biznesa projektus un veselīgu konkurenci. Uz aizdevumu ar kapitāla atlaidi varēs pretendēt lielie un vidējie uzņēmumi, kas plāno investīcijas ražošanas sākšanai vai paplašināšanai vismaz 10 miljonu eiro apmērā. Būtiski, ka atbalsts paredzēts projektiem, kuru īstenošana pirms atbalsta saņemšanas vēl nav uzsākta. Tas nozīmē, ka atbalsts nonāks pie jauniem, apjomīgiem un lielu atdevi nesošiem projektiem, kas sniegs ieguvumu tautsaimniecībai kopumā. Lielie un vidējie uzņēmumi bieži ir nozīmīgs darba devējs vietējā pašvaldībā, tie nodrošina pasūtījumus saviem piegādātājiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, tā nodrošinot darba vietas arī šajos uzņēmumos, un veicinot ekonomikas asinsriti tālu aiz sava uzņēmuma robežām," piebilst Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs.

Atbalstīti tiks tie projekti, kas tiek īstenoti viedās specializācijas prioritārajos virzienos - zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija, fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika un mobilitāte, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Tāpat projektiem jāatbalsta ES mērķi un Latvijas saistības attiecībā uz digitālo transformāciju un klimatneitralitāti.

Lai investīciju projekts tiktu ranžēts LIAA atlasē, tam jāatbilst vismaz četriem no kopumā pieciem kritērijiem. Pirmais kritērijs paredz, ka mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem, kas pieņemti darbā investīciju projekta īstenošanas dēļ, nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3. Tas netiek attiecināts uz Rīgu, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3.

Otrais kritērijs paredz, ka investīciju projektā īstenoto preču vai pakalpojumu eksporta apjoms ir vismaz trīs miljoni eiro gadā, savukārt trešais nosaka, ka investīciju projekta īstenošanā uz katriem kopējās pieejamās kapitāla atlaides 250 000 eiro ir radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi un kopā ir radītas vismaz 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi.

Ceturtais kritērijs nosaka, ka komersanta ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā uzņēmuma līmenī ir vismaz 250 000 eiro gadā, bet piektais - ka vismaz 20% no investīciju projektā plānotajiem ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā produktu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesā un citu uz klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanu vērstu produktu ražošanā.

Lai saņemtu aizdevumu, uzņēmumam jāatbilst vidējo un lielo komersantu statusam, projektam jāatbilst atbalstāmajām nozarēm, projekta plānotajām investīcijām jābūt vismaz 10 miljoni eiro, projekta īstenošana nevar būt uzsākta pirms atbalsta saņemšanas, kā arī projektam jāparedz investīcijas ražošanas uzsākšanai vai paplašināšanai.

Aizdevums tiks izsniegts kapitāla atlaides apmērā, turklāt citu finansētāju piešķirtā finansējuma apjoms nevarēs būt mazāks par "Altum" aizdevumu. Aizdevuma apjoms būs līdz 30% apmērā no investīciju projekta attiecināmajām izmaksām atkarībā no projekta īstenošanas vietas un uzņēmuma lieluma. Aizdevuma maksimālā summa būs līdz 10 miljoniem eiro.

"Altum" aizdevuma procentu likme tiks pielīdzināta cita finansētāja aizdevuma likmei. Izpildot projekta rādītājus, kapitāla atlaidi piemēros trīs daļās par katru pēcuzraudzības gadu. Ja visā pēcuzraudzības laikā katru gadu komersants sasniegs savus noteiktos rādītājus, kapitāla atlaide būs 100%, kas nozīmē, ka visa "Altum" izsniegtā aizdevuma pamatsumma tiks dzēsta.

Projektu atlase turpināsies līdz 18.aprīlim, un LIAA pieņems lēmumus par apstiprināmajiem projektiem mēneša laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Nākamajā solī projektu finanšu kritērijus vērtēs un lēmumus par aizdevuma piešķiršanu pieņems "Altum".

Lai detalizētāk uzzinātu par programmas nosacījumiem, visi interesenti tiek aicināti piedalīties tiešsaistes seminārā, kas norisināsies 19.janvārī plkst.10. Semināram varēs sekot līdz Ekonomikas ministrijas, LIAA un "Altum" "Facebook" kanālos.