Sadarbojoties zinātniekiem un inženieriem no četrām augstskolām un pieciem zinātniskajiem institūtiem, pusgada laikā izstrādāti prototipi tehnoloģijām, kas veselības aprūpes iestādēs un citās vietās ar augstu Covid-19 infekcijas risku palīdzētu pasargāt cilvēku veselību un dzīvību. 

Valsts pētījumu programmas «Covid-19 seku mazināšanai» projektā izstrādāti vairāki automatizēti virsmu un gaisa dezinfekcijas aprīkojuma prototipi. To vidū ir mobils uzkopšanas robots, kas spēj atpazīt un automātiski dezinficēt vertikālas virsmas, dezinfekcijas vārti un iekārta gaisa un virsmu dezinfekcijai ar ultravioleto starojumu un ozonu. 

Zinātnieki izstrādājuši arī prototipus īpašiem pārklājumiem, kas palīdzēs iznīcināt baktērijas un vīrusus uz dažādām virsmām. Lai stiprinātu individuālo un kolektīvo aizsardzību, radīts prototips jauna veida sejas maskai, ko var lietot arī kā respiratoru, ergonomiskam aizsargtērpam fizioterapeitiem un filtrējošam kompozītmateriālam ar sēņu hīfu piedevu, kā arī roku mazgāšanas monitoringa sistēmai. 

«Šis ir unikāls projekts. Tā mērķis ir radīt jaunus tehnoloģiskus risinājumus, kurus varētu ātri nodot tirgum vai ātrā veidā ieviest darbībā. Tāpēc viens no galvenajiem izaicinājumiem bija panākt, lai labās zinātniskās izstrādnes, kas ir zinātniskos institūtos un universitātēs, piecu līdz sešu mēnešu laikā tiktu novestas līdz prototipam,» uzsver projekta vadītājs, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātņu prorektors Tālis Juhna.  

Paralēli zinātniskajai un inženiertehniskajai darbībai projekta laikā tika veikta tirgus analīze, iesaistīti biznesa inkubatori un dažādi eksperti. Novērtējot tehnoloģijas, secināts, ka tās ir piemērotas Latvijas vajadzībām, vairākas ir gatavas komercializācijai. 

!Zinātnieki plāno sadarboties ar uzņēmumiem, to organizācijām un potenciālajiem lietotājiem, lai turpinātu pilnveidot un attīstīt risinājumus. 

T. Juhna uzsver, ka būtu arī vērtīgi rast finansiālu iespēju tehnoloģiskos risinājumus ilgtermiņā aprobēt medicīnas aprūpes iestādēs. Tas ļautu pilnvērtīgi novērtēt to radīto pievienoto vērtību cīņai ar Covid-19 un citām saslimšanām.  

«Pieci mēneši, deviņas zinātniskās institūcijas, ap 80 cilvēku, kuri iesaistīti projektā, kas tika realizēts ciešā sadarbībā un ļoti saspringtā režīmā. Projekts pierāda – ja ir vajadzība un reāls pieprasījums, Latvijas zinātnieki spēj mobilizēties un ļoti īsā laikā radīt konkrētu rezultātu,» uzsver T. Juhna.

Valsts pētījumu programmas projektā «Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās»  (Nr. VPP-COVID-2020/1-0004) piedalās RTU, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Universitāte (LU), Elektronikas un datorzinātņu institūts, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, LU Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts.