Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma Ministru kabineta virzītos grozījumus Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā, kuru mērķis ir kāpināt tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves tempu uz valsts ārējās sauszemes robežas.

Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likums nosaka īpašu tiesisko regulējumu ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvei, tai skaitā robežuzraudzības tehnisko līdzekļu - klātbūtnes uztveršanas sistēmu un novērošanas iekārtu un ar tām saistītās infrastruktūras jeb tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvei un ieviešanai.

Valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi saskaņā ar Izbūves likumu organizē un nodrošina VAS "Valsts nekustamie īpašumi", savukārt tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvi nodrošina un automatizācijas risinājumus robežas kontrolei izstrādā un ievieš VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs".

Tehnoloģiskās infrastruktūras izbūve sevī ietver arī elektroapgādes infrastruktūras izbūvi, optisko kabeļu tīklu infrastruktūras, datu pārraides infrastruktūras izbūvi, datu apstrādes iekārtu uzstādīšanu, perimetra uzraudzības infrastruktūras izbūvi - video novērošanas izveidi, kā arī dažādu sensoru uzstādīšanu.

Lai paātrinātu tehnoloģiskās infrastruktūras izbūves tempu, likumā noteiktas tiesības aizstāt normatīvajos aktos noteikto pienākumu saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieku jauna energoapgādes objekta vai elektronisko sakaru tīkla un tā infrastruktūras inženierbūves ierīkošanas nosacījumus ar nekustamā īpašuma īpašnieka informēšanu, attiecīgi izmaksājot vienreizēju atlīdzību normatīvajos aktos enerģētikas un elektronisko sakaru jomā noteiktajā apmērā un kārtībā.

Tāpat likumā noteikti īpašs regulējums ārējās robežas infrastruktūras būvniecības procesa atvieglošanai un paātrināšanai.

Papildus minētajam, lai garantētu valsts robežas neaizskaramību, novērstu valsts apdraudējumu un nodrošinātu ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, likumā noteikts, ka ārējās robežas infrastruktūrā ietilpstošo inženierbūvju būvniecību var veikt arī Nacionālie bruņotie spēki.