Mobilo sakaru operators SIA "Tele2" tiesā iesniedza prasību pret Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB), ar kuru apstrīd Finanšu ministrijas (FM) un tās padotībā esošo iestāžu mobilo sakaru pakalpojumu iepirkuma konkursa nolikumā izvirzītās prasības, informē Administratīvajā rajona tiesā.

Tiesa lietu ir izskatījusi rakstveida procesā, un spriedums tiks sagatavots 7.martā.

FM sacīja, ka pērnā gada 6.februārī tika izsludināts atklāts konkurss mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšanai FM, tās padotības iestādēm un Fiskālās disciplīnas padomei.

Vēlāk par šī konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām "Tele 2" kā potenciālais pretendents 22.martā iesniedza IUB iesniegumu, ar kuru apstrīdēja nolikumā izvirzītos saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijus.

IUB 22.aprīlī atstāja spēkā apstrīdētā nolikuma prasības un atļāva turpināt iepirkuma procedūru, tajā skaitā slēgt iepirkuma līgumu. Ņemot vērā izdoto labvēlīgo administratīvo aktu, FM turpināja konkursu nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
"Tele 2" par lēmumu iesniedza Administratīvās rajona tiesai pieteikumu ar lūgumu atcelt lēmumu un uzlikt par pienākumu FM grozīt nolikumu, izslēdzot no tā vairākus vērtēšanas kritērijus, vienlaikus lūdzot tiesu piemērot pagaidu aizsardzību.

Tiesa, izskatot pagaidu aizsardzības lūgumu, lēma to noraidīt. Mobilo sakaru operators lēmumu pārsūdzēja Augstākajā tiesā (AT), bet arī AT "Tele 2" blakus sūdzību noraidīja. FM norāda, ka ministrija šajā procesā ir blakus atbildētājs.

Pērnā gada septembrī FM iepirkumā uzvarēja mobilo sakaru operators SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT), ar kuru tika noslēgts līgums.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka līgums starp FM un LMT ir noslēgts uz trīs gadiem un tā summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, nepārsniedz 100 000 eiro.

"Firmas.lv" dati liecina, ka "Tele 2" reģistrēts 1995.gadā. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 3 486 035 eiro, un tā īpašnieks ir Zviedrijā reģistrēts uzņēmums "Tele2 Sverige Aktiebolag". Uzņēmums 2021.gadā strādāja ar 152,2 miljonu eiro apgrozījumu, bet uzņēmuma peļņa sasniedza 31,8 miljonus eiro, kas ir par 2,6 miljoniem eiro mazāk nekā 2020.gadā.

LMT reģistrēta 1992.gada janvārī, un tās pamatkapitāls ir 817 000 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. LMT kapitālā 49% pieder "Telia Company" un tās meitasfirmai "Sonera Holding", pa 23% akciju pieder SIA "Tet" un Latvijas Valsts radio un televīzijas centram, bet 5% - SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor"". "Telia Company" pieder 49% "Tet" kapitāldaļu, bet Latvijas valstij "Possessor" personā - 51%.