Tehnoloģiju uzņēmums Tet sadarbībā ar pasaulē lielāko atjaunojamās dīzeļdegvielas ražotāju Neste turpmāk datu centru ģeneratoru darbināšanai izmantos Neste MY 100% atjaunojamo dīzeļdegvielu. 

Videi draudzīgāka dīzeļdegviela nodrošinās Tet DATTUM un DC6 datu centru darbību, nozīmīgi mazinot vienu daļu CO2 emisiju. Pārejai uz dabai draudzīgākas dīzeļdegvielas izmantošanu Tet līdz šim ieguldījis ap 20 000 eiro, iegādājoties pirmās sešas tonnas degvielas.

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nozarē datu centri ir vieni no lielākajiem elektroenerģijas patērētājiem, jo izmanto aptuveni 3% no kopējā pasaules elektroenerģijas patēriņa, bet līdz 2030. gadam varētu patērēt jau 4%. Datu centru energoefektivitātes uzlabošanai uzņēmums katru gadu investē 300 tūkstošus eiro. 

“Esam ilgstoši strādājuši pie tā, lai uzlabotu datu centru jaudas izmantošanas efektivitāti un klientiem piedāvātu konkurētspējīgākus pakalpojumos. Šogad esam sākuši realizēt “zaļo kursu”, kas ir saistīts ar pāreju uz zemu emisiju datu centriem. Šī kursa ietvaros  pirmajiem diviem datu centriem sākam pāreju uz videi draudzīgāku degvielu, kas samazinās CO₂ izmešu daudzumu, kas rodas ģeneratoru darbināšanas rezultātā,” uzsver Tet Datu centru biznesa attīstības vadītājs Māris Sperga. “Atjaunojamās dīzeļdegvielas izmantošana datu centros ļaus samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas no rezerves ģeneratoru izmantošanas vidēji par 90%.” 

"Esam patiesi gandarīti, ka mūsu ilgtspējas partneru pulku papildinājis Baltijā vadošais datu centru operators. Latvijā ietekmīgāko un lielāko uzņēmumu pievienošanās ilgtspējas partnerībai viennozīmīgi formē viedokli par to, kādam ir jābūt mūsdienīgam uzņēmumam. Ilgtspējīgu risinājumu ieviešanai uzņēmuma darbībā ir jābūt ne vien vides un sociālās atbildības jautājumam, bet arī stingrai pārliecībai, kas sakņojas uzņēmuma pamatā. Tet mērķtiecīgā pieeja uz klimata neitrālu darbību apliecina, ka ir svarīgi ne tikai identificēt uzņēmuma ilgtspējas mērķus, bet arī pārliecinoši virzīties uz to sasniegšanu,” skaidro Armands Beiziķis, SIA Neste Latvija valdes priekšsēdētājs.

Neste MY ir 100% atjaunojamā dīzeļdegviela, kuras ķīmiskais sastāvs ir tāds pats kā fosilajai dīzeļdegvielai, taču tā nesatur ne piles naftas. Tā nesatur ne sēru, ne skābekli, nedz arī aromātiskos ķīmiskos savienojumus. Tā ir piemērota visiem dīzeļa dzinējiem, līdz ar to nav nepieciešamas nekādas papildu pielāgošanas – to var izmantot 100% tīrā veidā vai kā piejaukumu fosilajai dīzeļdegvielai jebkurā daudzumā. 

Tet apņemšanās mazināt savu ietekmi uz vidi ir noteikta uzņēmuma Ilgtspējas politikā, kura paredz pakāpenisku pāreju uz atjaunīgiem resursiem pašu patēriņam kā uzņēmuma dekarbonizācijas galveno stratēģiju.