Eiropas Savienības jaunā vides politika visbūtiskāk skars zemkopību un transportu,  pārejai uz jauno kursu Latvijai atvēlēti 10 miljardi eiro, kas pašlaik ir viena gada valsts budžets, taču, tikai aizsargājamo teritoriju palielināšana  meža nozarē ik gadu samazinās eksporta ienākumus  par vismaz 800 milj. eiro,  kā arī nodarbinātu nozarē un ar to saistītajās sfērās.

To rāda Dienas Bizness sadarbībā ar ar portālu zemeunvalsts.lv  diskusija par Eiropas Savienības jauno vides politiku, tās iespējamajiem riskiem un iespējām Latvijas tautsaimniecībai. 

Pārkārtošanās notiks daudzu gadu garumā, taču lai tās rezultātā tiktu sasniegti izvirzītie ES klimata mērķi un vienlaikus   tautsaimniecība nepiedzīvotu nepatīkamus pārsteigumus attiecīgu lēmumu izstrādē jāpiedalās politiķiem.

Diskusijas dalībnieki Gatis Zamurs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs, Dagnis Dubrovskis, mežzinātņu doktors, Jānis Eglīts, Zemkopības ministra Kaspara Gerharda biroja vadītājs. Diskusiju vada Māris Ķirsons, “Dienas Bizness” žurnālists.

Diskusijas saturs:

00.00.55. - 00.06.20 

Vai pašlaik ir zināmi iespējamie riski, kādus varētu radīt jaunā ES vides politika Latvijas tautsaimniecība? Kurām nozarēm? CO2 nodoklis importa precēm?

00.06.21 - 00.08.40 

Vai jaunā vides politika skars zemes nozares?

00.08.41. - 00.12.41 

Vai var īstenot pasākumus,  kuri mazina CO2 izmešu radīšanu un /vai palielina CO2 izmešu piesaisti, piemēru stādot mežu?

00.12.42. - 00.13.50 

Vai ir kādas iespējas, ko Latvija  varētu izmantot?

00.13.51. - 00.17.36 

Vai jaunā ES vides politika  tiks ieviesta vienlaicīgi visās ES dalībvalstīs?

00.17.37. – 00.22.54 

Kas  būtu jādara Latvijai? Kas varētu būt transformācijas finansējuma avoti  — uzņēmēju pašu līdzekļi, valsts budžeta , ES struktūrfondu  granti, aizdevumi?

00.22.55. – 00.27.40 

Ko uz katra zemes hektāra darīt? Kāda būs ietekme uz mežsaimniecību,  meža nozares eksportu, nodarbinātību?

00.27.41.- 00.29.51 

Vai iespējams atrast risinājumu, kad zeme,  uz kuras var jēgpilni ekonomiski efektīvi ražot netiek izņemtas no saimnieciskās aprites?

00.29.52. - 00.38.40 

Vai iespējama, zinātnieku, uzņēmēju, ierēdņu, politiķu diskusija, lai atrastu kompromisu konkrētam darba plānam?