Meža un saistīto nozaru ekspertu lekcijas Latvijas mežu sertifikācijas padomes Meža programmas 2022 ietvaros.

Lekciju cikls vispārējas sabiedrības informētības, kā arī mežu īpašnieku zināšanu un izpratnes par meža nozares ilgtspējīgu attīstību veicināšanai, sabiedrības informēšanas un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmas ietvaros. Lekciju cikls organizēts sadarbībā ar Meža attīstības fondu.

Videolekcija: “Aktualitātes meža sertifikācijā jaunajā situācijā”

Referents: Jānis Švirksts, LMSP sertifikācijas eksperts, "BM Certification" izpildirektors

Lekcijas tēma: FSC apstiprinātais standarts Latvijai un MK apstiprinātie noteikumi (saskaņā ar RED II direktīvu) par prasību pierādīt CSA izmantojamās dedzināmās koksnes ilgtspēju.

 


Videolekcija: “Klimata konteksts Latvijas mežsaimniecībā - zinātne un prakse”

Referents: Dr. silv. Āris Jansons, LVMI "Silava" vadošais pētnieks

Lekcijas tēma: Klimata aktualitātes Latvijas mežsaimniecībā un tās ilgstpējīgā attīstībā.

Videolekcija “Medību likumdošana un aktualitātes; Mednieku interešu aizstāvība”

Referents: Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) valdes priekšsēdētājs

Lekcijas tēma: Ierošu lietošana, normatīvi un pieņemtā prakse.

Videolekcija “Klimata pārmaiņu un meža mijiedarbība”

Referents: Mg.silv. Valters Samariks, Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta “Silava” zinātniskais asistents

Lekcijas tēma: Par aktuālajiem mērķiem mežu apsaimniekošanā Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna ietvaros. 

Videolekcija “Dabas aizsardzības prasību atbilstība medību nozares attīstībai”

Referents: Sintija Dozberga, Latvijas Mednieku asociācijas projektu vadītāja

Lekcijas tēma: Dabas aizsardzības prasību atbilstība ilgtspējīgai medību nozares attīstībai. 

Videolekcija “Pilsētu mežu apsaimniekošana - problēmas un risinājumi”

Referents: Juris Buškevics, Latvijas Mednieku savienības Zemgales reģiona priekšsēdētājs

Lekcijas tēma: Pilsētas mežu apsaimniekošas aktuālie risināmie jautājumi. Videolekcija “Vides procesu izzināšana dabas objektos. Purvu ekosistēma.”

Referents: Dr. geol. Ilze Ozola, Epicentrs valdes priekšsēdētāja

Lekcijas tēma: Latvijas purvi, tajos notiekošie procesi un sabiedrības iesaiste to izzināšanā.

   

Videolekcija “Latvijas meža nozare un Eiropas jaunā vides politika. Ietekme un prognozes”

Referents: Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs

Lekcijas tēma: Latvijas meža nozare un Eiropas jaunā vides politika. Ietekme un prognozes.

 


Videolekcija “Meža dzīvnieku populācijas un to kontrole”

Referents: Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) valdes priekšsēdētājs

Lekcijas tēma: Ierošu lietošana, normatīvi un pieņemtā prakse

20230525-1050-maf-logo-sm.jpg