Lai sagatavotos pilna mēroga būvniecības fāzi, Rail Baltica kopuzņēmums “RB Rail AS” un nacionālais projekta ieviesējs Latvijā SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” (EDzL) uzsāk tirgus aptauju.

Tās mērķis ir apkopot pašreizējo un potenciālo līgumslēdzēju atsauksmes par nozares gatavību un gaidām no tuvojošiem būvniecības iepirkumiem, tostarp Rail Baltica pamattrases būvniecības iepirkumu Latvijā, kuru šā gada 2021. gada oktobrī plāno uzsākt EDzL.

“Neraugoties uz pandēmiju, kurai ir bijusi redzama ietekme uz daudzām nozarēm, tostarp būvniecību, Rail Baltica projekts turpina demonstrēt labus sasniegumus, uzsākot gatavoties liela mēroga būvniecības darbiem. Rail Baltica kopuzņēmums jau ir izsludinājis pirmos konsolidētos iepirkumus dzelzceļa būvniecības materiālu un sastāvdaļu, tostarp dzelzceļa gulšņu, sliežu stiprinājumu, pārmiju, kabeļu kanālu un citu būvmateriālu iegādei. Turklāt šobrīd esam noslēdzošajā fāzē, lai izstrādātu visaptverošu Rail Baltica globālā projekta būvniecības stratēģiju. Tās ietvaros, cita starpā, tiks paredzēti tādi novatoriski elementi kā centralizēta būvniecības sastāvdaļu iegāde, plaša FIDIC līgumu noteikumu piemērošana digitālajām inženierijas sistēmām, kā piemēram, BIM, GIS un AIM.  Šis ir nākamais nozīmīgais pagrieziena punkts, lai veiksmīgi uzsāktu apjomīgus Rail Baltica trases būvniecības darbus visās trīs Baltijas valstīs,” skaidro Agnis Driksna, Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs.  

Papildus būvniecības tirgus aptaujai aptaujas dalībnieki tiks aicināti uz īpašu tiešsaistes semināru, kas plānots 2021. gada 8. septembrī. Tāpat arī vēlāk Rail Baltica kopuzņēmums RB Rail AS plāno organizēt B2B konsultāciju sesijas ar aptaujas dalībniekiem (vietu skaits ierobežots), galveno uzmanību pievēršot Rail Baltica globālā projekta būvniecības stratēģijas izstrādei.

“Šie sagatavošanās darbi ir svarīgs solis, lai jau 2021. gada rudenī uzsāktu Rail Baltica pamattrases iepirkumu Latvijā.  Mēs ceram uz aktivitāti no vietējiem un starptautiskiem nozares dalībniekiem ar vislielāko pieredzi, lai veiksmīgi integrētu Rail Baltica valstis Eiropas dzelzceļu tīklā,” saka SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris.

“Šādas globālās tirgus aptaujas ir ierasta prakse, ko kopuzņēmums ir uzsācis, lai nodrošinātu labās prakses pieeju un caurspīdīgu procesu viscaur iepirkumu procesa gaitai, vienlaikus aktīvi veicot vienlīdzīgas iespējas un godīgu konkurenci visos iepirkumu posmos,” papildina Driksna.