Ņemot vērā, ka 2023. gada pirmajā pusgadā netika novēroti lieli darījumi ar komercīpašumiem, tirgū šobrīd nav pietiekamu datu ienesīguma koriģēšanai. Turklāt pasliktinoties finansēšanas nosacījumiem, tas radījis arvien lielāku plaisu starp pārdevēju un pircēju gaidām, informē  nekustamā īpašuma konsultāciju kompānija "Colliers".

Rezultātā 2023. gada pirmajā pusgadā komercīpašumu darījumu apjoms Eiropā sasniedza 11 gados zemāko līmeni.

Turklāt nepieciešamība pēc aktīvu refinansēšanas pieprasīja vairāk pašu kapitāla, attiecīgi mazāk līdzekļu bija pieejami jauniem ieguldījumiem un attīstībai. Lai gan būvniecības izmaksas jau kādu laiku ir saglabājušās stabilas, ilgstoši augstā inflācija un enerģijas izmaksas ir samazinājušas jaunu attīstības projektu skaitu, tomēr būvniecībā esošie projekti tiek turpināti. Tā kā nav skaidrības par nākotnes pieprasījumu un iespējamo izmaksu pieaugumu, investoru noskaņojums attiecībā uz jaunām attīstības iniciatīvām ir pasliktinājies.

Lai gan makroekonomiskie faktori ir mazāk ietekmējuši Baltijas reģiona komercīpašumu tirgu salīdzinājumā ar ASV, Rietumeiropu un Ziemeļvalstīm, to ietekme joprojām ir acīmredzama. Tomēr iespējamā atveseļošanās var notikt agrāk mūsu reģionā.

“Colliers” norāda, ka, piemēram, "Preses Nama Kvartāls” un “Capitalica Asset Management” – apzinās, ka nekustamā īpašuma nozare mainās un pielāgojas pašreizējiem izaicinājumiem un nākotnes iespējām. Turpinoties urbanizācijai, nekustamā īpašuma nozarei ir jāatrod veids, kā pielāgoties, ieviest inovācijas un attīstīties pastāvīgi mainīgajā vidē. 

"Pēdējo gadu laikā komercīpašumu tirgus ir saskaries ar tādiem izaicinājumiem kā pandēmija, karš un inflācija. Iedzīvotāji, valdības un uzņēmumi pieprasa jaunus risinājumus, kuru panākumus mēra ne tikai ar finanšu rezultātiem. Investori var būt daļa no šāda risinājuma," komentē "Capitalica Asset Management" valdes priekšsēdētājs Andrius Barštys.