Elektroauto uzlādes tīkla attīstītājs "Eleport" saviem klientiem turpmāk automobiļa uzlādē piedāvās no lokāliem atjaunīgiem resursiem iegūtu zaļo elektroenerģiju, informē uzņēmumā.

Sadarbībā ar uzņēmumu grupu "AJ Power" "Eleport" klientam tiks nodrošināta 100% lokāli ražota zaļā enerģija, kas iegūta no vietējām saules, vēja un hidroelektroenerģijas stacijām.

"Eleport" vadītājs Latvijā Kārlis Mendziņš norāda, ka uzņēmuma mērķis ir veicināt elektromobilitātes attīstību Latvijā un citviet Eiropā, kā arī atbalstīt vietējos elektroenerģijas ražotājus un sniegt iespēju elektroauto lietotājiem izvēlēties enerģiju, kas iegūta no atjaunīgiem un sertificētiem avotiem.

Elektroenerģija, kas iegūta no atjaunīgiem resursiem, būtiski samazina oglekļa dioksīda izmešu daudzumu, ņemot vērā, ka zaļās enerģijas ražošanas procesā netiek radīts oglekļa dioksīda piesārņojums.

Šī gada laikā plānotais "Eleport" oglekļa dioksīda ietaupījums, izvēloties vietējo un zaļo enerģiju, mērāms aptuveni 649,49 tonnās, ko var pielīdzināt oglekļa dioksīda izmešu daudzumam, kas rodas, ja ar iekšdedzes dzinēja automašīnu 1845 reizes tiek apbraukta Latvijas robeža.

"Eleport" sāka darbību 2016.gadā Igaunijā kā elektroauto īres serviss, kas drīz tika paplašināts ar uzlādes staciju tīklu. Patlaban "Eleport" tīklā Latvijā ir pieejamas vairāk nekā 100 pieslēgvietas, savukārt visā Baltijā un Polijā - kopumā vairāk nekā 840.