Atjaunīgas enerģijas ražotājs Enefit Green ienāk Latvijas saules elektroenerģijas tirgū, apstiprinot investīcijas divu saules elektrostaciju būvniecībai valsts rietumu daļā Ādažu novadā, Kadagas un Carnikavas pagastos. 

Kopējais investīciju apjoms šo projektu īstenošanā sasniedz aptuveni 9 miljonus eiro.

Šie būs pirmie Enefit Green Latvijā izveidotie saules enerģijas parki ar kopējo jaudu 17 megavati - seši megavati saules parkā Austrumi PV Ādažu novada Kadagas pagastā un 11 megavati saules parkā Dzērves PV Ādažu novada Carnikavas pagastā. Šobrīd Latvijā Enefit Green pārvalda arī koģenerācijas staciju Valkā un granulu ražotni Brocēnos.

Kā norāda Enefit Green vadītājs Latvijā Juris Antužs, ienākšana Latvijas saules enerģijas tirgū ir būtiska daļa no uzņēmuma attīstības stratēģijas. "Enefit Green pašlaik darbojas un būvē saules elektrostacijas Igaunijā un Polijā. Jaunu saules enerģijas parku izveide Latvijā ne tikai palielinās uzņēmuma enerģijas ražošanas portfeli, bet arī palīdzēs to diversificēt," komentē Antužs.

Saules spēkstaciju Austrumi PV un Dzērves PV kopējais gadā saražotās elektroenerģijas apjoms sasniegs aptuveni 18 gigavatstundas. Salīdzinājumam - ar šo apjomu var nodrošināt aptuveni 8500 Latvijas mājsaimniecību gada elektroenerģijas patēriņu. Nākamais solis būs līgumu parakstīšana ar spēkstacijas būvniekiem un iekārtu piegādātājiem. Pēc tam tiks uzsākti sagatavošanās darbi būvniecībai, lai jau nākamā trešajā ceturksnī saules parki varētu sākt ražot elektroenerģiju.

Juris Antužs piebilst, ka atjaunīgās enerģijas tirgus Latvijā nepārprotami turpina augt: "Atjaunīgā enerģija Latvijai ir ļoti svarīgs attīstības virziens, jo tas piedāvā ilgtspējīgu un oglekļa ziņā neitrālu energoneatkarības risinājumu. Vēja un saules enerģija ir lētākais un pieejamākais veids, kā ražot zaļo elektroenerģiju. Latvijā šobrīd strādājam arī pie vēja parku projektu attīstības, piemēram, Ventspils, Talsu un Kuldīgas novados, kā arī Dienvidkurzemē. Jau šī gada decembrī ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros notiks pirmās publiskās projektu ieceru prezentācijas."