Norisinājusies Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes kopsapulce, kuras ietvaros tika ievēlēta biedrības valde. 

Tāpat kopsapulcē LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis sniedza atskatu uz paveikto 2023.gadā, kā arī LOSP biedrus uzrunāja zemkopības ministrs Armands Krauze, sniedzot atbildes uz biedru jautājumiem.

Zemkopības ministrs Armands Krauze: "LOSP ir nozīmīga lauksaimniecības nevalstiskā organizācija, kas pārstāv plašu Latvijas lauksaimnieku sabiedrību. Gan Zemkopības ministrijai, gan valsts iestādēm kopumā ir būtiski konsultēties ar nozares pārstāvjiem - lauksaimniekiem, nozares ekspertiem, uzklausot dažādu nozaru viedokļus attiecībā uz lauksaimniecības politiku, tās veidošanu kā Latvijas, tā arī Eiropas līmenī. Tas ir objektīvākas un iespējami labākais veids, kā gūt pilnvērtīgu informāciju par nozari - konsultējoties ar lauksaimniekiem, kas apvienojušies profesionālā organizācijā - kas spēj paust vienotu nozares viedokli - kā organizēta lauksaimnieku pilsoniskā sabiedrība. Izsaku pateicību LOSP, kas apvieno tik plašu lauksaimnieku profesionālo sabiedrību, nodrošinot atgriezenisko saiti starp nozarēm, ražotājiem un Zemkopības ministriju."

Uzrunājot LOSP biedrus, zemkopības ministrs Armands Krauze norādīja, ka Zemkopības ministrija šobrīd aktīvi strādā pie birokrātiskā sloga mazināšanas lauksaimniecības nozarē, kas izveidojies Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (2023.-2027.gadam) īstenošanas laikā. Ministrs A.Krauze aicināja LOSP sniegt priekšlikumus, lai atvieglotu Eiropas finansējuma saņemšanu un tā atskaites sistēmas. Tāpat zemkopības ministrs norādīja, ka drīzumā būs atvērta pieteikšanās ieguldījumiem materiālajos aktīvos, kur energoefektivitātes un klimata mērķu sasniegšanai uzņēmumiem būs pieejami pieci miljoni eiro. Turklāt arī šā gada rudenī plānots uzsākt sarunas par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni, proti, par laika periodu pēc 2027.gada. Lai arī priekšlikumi un idejas tiks gaidītas jau šoruden, darbs pie konkrētiem scenārijiem un Latvijas nostājas tiks sākts jau pavisam drīz - 2024.gada pavasarī - aprīlī/maijā, kā arī 2025.gadā, kad darbu pilnā apmērā būs sācis jaunais Eiropas Parlaments.

LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis: "Lauksaimniecības nozares spēks ir cilvēkos, kuri spēj būt vienoti gan rodot kompromisus, gan veidojot jaunas idejas, gan sniedzot atbalstu krīzes situācijās. Aizvadītais gads ir nesis virkni izaicinājumu, taču esmu gandarīts par to, ka tas ir darījis mūs stiprākus un saliedētākus."

Uzrunājot LOSP kopsapulcē esošos biedrus, valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis sniedza ieskatu izaicinājumos un paveiktajos darbos 2023. Gadā. Kopumā pērn aizvadītas vairāk nekā 400 sanāksmes, arī nozaru darba grupas un izbraukuma sēdes, dalība Saeimas un ministriju komisijās un darba grupās. Īstenots arī būtisks darbs, sadarbojoties ar starptautiskajām lauksaimnieku organizācijām, t.sk. Eiropas Piena padomi (European Milk Board), Copa-Cogeca, Lietuvas, Ukrainas un citu valstu lauksaimniecības nozares kolēģiem u.tml.

Ne mazāk svarīgi - tika sniegts ieskats arī sadarbībā ar masu medijiem, LOSP biedriem sniedzot informāciju, intervijas un komentārus dažādu mediju pārstāvjiem. Kopumā 2023.gada laikā LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis un biedrība kopumā LETA NVO, ekspertu un runaspersonu topā ierindojās 14. vietā ar 615 pieminējumiem ziņās. Valdes priekšsēdētājs G.Gūtmanis, norādot uz šo sasniegumu, pateicās visiem biedrības biedriem par sniegto atbalstu un kopīgi veikto darbu, jo pateicoties nozares ekspertu sadarbībai par lauksaimniecības nozares aktualitātēm veiksmīgi izdodas informēt ne tikai valsts institūcijas, bet arī sabiedrību kopumā.

"Mūsu biedri pārstāv visus Latvijas reģionus, darbojoties visdažādākajās lauksaimniecības nozarēs. Mēs pārstāvam ne tikai lauksaimniekus visā Latvijā, bet Latvijas iedzīvotājus kopumā. Lauksaimnieki ir tie, kas aktīvi darbojas Latvijas reģionos, ražojot pārtiku iedzīvotājiem, konkurējot ar savu produktu starptautiskajos tirgos, kā arī uztur reģionu vidi dzīvu - gan uzturot lauksaimniecībā izmantojamās zemes, gan nodrošinot darbavietas un pārtiku. Tās arī ir rūpes par Latvijas lauku ainavu uzturēšanu," uzsvēra valdes priekšsēdētājs G.Gūtmanis.

Kopsapulces noslēgumā norisinājās LOSP valdes vēlēšanas - kopumā valdē ir trīspadsmit valdes locekļi, no tiem 2023.gadā ievēlētais valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis, kā arī šā gada 2024.gada 21.marta kopsapulcē ievēlētie divpadsmit valdes locekļi. Darbu valdē turpina pieci valdes locekļi - Agita Hauka, Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja, Jānis Miezītis, Lopkopības saimniecību asociācijas valdes priekšsēdētājs, Rūdolfs Pulkstenis, Jauno zemnieku kluba valdes loceklis, Dzintra Lejniece, Latvijas Cūku audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētāja un Mārīte Gailīte, biedrības "Latvijas Dārznieks" valdes locekle. Kopsapulcē LOSP valdē ievēlēti sepiņi jauni valdes locekļi - Sandra Stricka, Lauksaimnieku apvienības valdes locekle, Aivars Bernāns, Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienības valdes priekšsēdētājs, Jānis Šolks, Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes priekšsēdētājs, Andis Kārkliņš, Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācijas valdes loceklis, Jānis Gaigals, Latvijas Apvienotā putnkopības asociācijas valdes priekšsēdētājs, Andrejs Vītoliņš, Stādu audzētāju biedrības valdes priekšsēdētājs un Ingrīda Krīgere, Latvijas kūdras asociācijas valdes locekle.