Valdība otrdien atbalstīja 23,596 miljonu eiro aizdevuma piešķiršanu Rīgas pašvaldībai satiksmes pārvada būvniecībai no Tvaika ielas uz Kundziņsalu.

Satiksmes ministrijai uzdots sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumu par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Rīgas pašvaldībai projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošanai 2023.-2025.gadam līdz 23 595 550,05 eiro apmērā.

Savukārt Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas procesā uzdots sagatavot priekšlikumu par valsts budžeta aizdevumu Rīgas pašvaldībai projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" īstenošanai, nepārsniedzot šim projektam paredzēto valsts budžeta finansējuma apmēru, ar nosacījumu, ka par šo summu tiek palielināts pašvaldību aizņēmumu limita kopējais palielinājums atbilstoši projekta izpildes laika grafikam.

Tāpat valdība atbalstīja Rīgas brīvostas pārvaldes projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" būvdarbu sadārdzinājuma izmaksu segšanu projekta daļai, kura nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma, ja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izvērtējusi sadārdzinājuma pamatotību, sniegusi pozitīvu vērtējumu un atzinusi to kā attiecināmu Kohēzijas fonda līdzfinansējumam, un projektu ir iespējams īstenot līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekts paredz izbūvēt jaunu tiltu pār Sarkandaugavas atteci, kā arī tā pievedceļus un nepieciešamo infrastruktūru Sarkandaugavā un Kundziņsalā, savienojot to ar pašvaldības realizēto Austrumu maģistrāles projektu. Atbilstoši apstiprinātajam darbu grafikam būvprojektu plānots izstrādāt līdz 2020.gada beigām, savukārt būvniecības darbus iecerēts pabeigt 2023.gadā.

Jaunais projekts paredz uzlabojumus arī ostas apkaimju teritoriju infrastruktūrā. Plānots izbūvēt apvienoto gājēju un velosipēdu celiņu ar sākumu Kundziņsalas dzīvojamā zonā, kā arī uzstādīt brauktuves un ietves apgaismojumu. Vēl būvprojekta ietvaros paredzēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas maģistrālo vadu un pievadu pārbūve un jaunu trašu izbūve, lai nodrošinātu pilnvērtīgus ūdens pievades un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus. Tiks izbūvētas prettrokšņa sienas atbilstoši trokšņu novērtējumam, paredzēta arī aizsargžogu uzstādīšana virs industriālās teritorijas.

Savienojums ar Kundziņsalu ir papildinājums Rīgas domes projektam "Satiksmes pārvads pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "Rīga-Skulte" ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas", kura mērķis ir transporta plūsmas novirzīšana tālāk no dzīvojamiem rajoniem un tādas ceļu infrastruktūras izveidošana, kas novērstu sastrēgumus, troksni un gaisa piesārņojumu.

Projekta "Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu" būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvniecības darbus veic personu apvienība "OCT", ar kuru iepirkuma procedūrā tika noslēgts līgums 2019.gada beigās. Līgumcena šo darbu veikšanai ir 39,77 miljoniem eiro. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Personu apvienību "OCT", kas izveidota 2019.gada decembrī, veido ceļu būves firma SIA "Binders", AS "LNK Industries" un SIA "Tilts", liecina "Firmas.lv" informācija.