Investīcijas, efektīvāks darbs, paplašināšanās, organiska izaugsme, pieejami līdzekļi no obligāciju emisijas iecerētā paveikšanai ir stūrakmeņi CleanR Grupas šā gada straujai izaugsmei.

To intervijā Dienas Biznesam stāsta AS CleanR Grupa valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis. Viņš atzīst, ka pašlaik  uzmanības fokusā ir darba ražīguma paaugstināšana, efektivizācija, kā arī procesu digitalizācija un inovāciju ieviešana.

Fragments no intervijas

Kādi ir šā gada pirmā pusgada saimnieciskās darbības rezultāti?

2023. gada pirmo sešu mēnešu saimnieciskās darbības rādītāji ir ievērojami labāki, nekā tika iespēts analogā laikā 2022. gadā. Proti, AS CleanR Grupa 2023. gada pirmajā pusgadā sasniegusi kopējo apgrozījumu 45,5 miljoni eiro, kas ir par 39% vairāk nekā tādā pašā periodā pērn. Tas ir apliecinājums pērn veiktajām investīcijām uzņēmumu grupas izveidē un attīstībā.  Pirmais pusgads Grupā ievērojams ar vairākiem biznesa paplašināšanās darījumiem, tas ļāvis nostiprināt biznesa pozīcijas noteiktos biznesa virzienos plašākā Latvijas teritorijā. Aprīlī Grupas meitas sabiedrība Vizii Urban īstenojusi uzņēmuma iegādes darījumu, ar kuru Cēsu ielu uzkopšanas uzņēmums KOM- Auto kļuvis par Vizii Urban pārstāvi Vidzemes reģionā. Šī darījuma īstenošanu sekmēja arī Grupas finanšu plūsmas diversifikācija, kotējot obligācijas Nasdaq First North Rīgas biržā pagājušā gada nogalē. Sava ietekme ir gan saimnieciskās darbības organiskai izaugsmei, gan arī pirkšanas un apvienošanas darījumiem. Proti, sava ietekme ir CleanR Grupas pērn iegādātajam industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam RSC Noma, kā arī ražotāju atbildības sistēmas uzturētāja Zaļā josta vairākuma kapitāldaļu iegādei un apvienošanai ar grupas īpašumā esošo Eko Rija.Ienākumu palielinājumā būtiska artava pienākas 2023.gada martā darbu uzsākušajai 5,4 milj. eiro vērtajai plastmasas pārstrādes rūpnīcai, kas ražo plastmasas granulas, kuru noieta tirgus ir visa pasaule — Eiropa, Āzija, Amerika. Šī investīcija ir vērsta uz to, lai vairāk darbotos nevis vienkārši izejvielas — plastmasas - piegādes tirgū, bet gan spētu piedāvāt industriālo produktu, kam jau ir plašāks tirgus un cenu diapazons. Plastmasas tirgus ir globāls.  Vienlaikus šī rūpnīca ir virzība uz mērķi samazināt atkritumu daudzumu, pārstrādāt atkārtoti to, kam jau ir beidzies dzīves cikls.  

Kādi ir CleanR Grupas īstenotās reorganizācijas rezultāti?

Darbu AS CleanR Grupa valdes priekšsēdētāja amatā uzsāku brīdī, kad reorganizācija jau bija paveikta, un mans galvenais uzdevums ir dažādu procesu efektivizācija, atbildības sadalīšana, Grupā ietilpstošo uzņēmumu izaugsmes iespēju meklēšana, ieskaitot iegādes un apvienošanas (M&A) darījumus, inovāciju ieviešanu. Lai stiprinātu uzņēmumu grupas korporatīvo pārvaldību, kompānijas padomē darbojas neatkarīgs padomes loceklis Māris Mančinskis, kas bijis ilggadējs Swedbank Latvia valdes priekšsēdētājs. Paplašināta Grupas valde.  Strukturālo pārmaiņu mērķis bija kāpināt atšķirīgo biznesa virzienu attīstības dinamiku un attīstīt korporatīvo pārvaldību, īstenojot gadiem uzkrāto pieredzi. Kā atsevišķi uzņēmumi Grupā šobrīd strādā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums CleanR, industriālo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums CleanR Verso, ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums Zaļā josta, kā arī vides pakalpojumu uzņēmumi: telpu uzkopšanas uzņēmums Vizii, pilsētvides apsaimniekošanas uzņēmums Vizii Urban un daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas zīmols Vizii Domus.

Tā kā visos darbības virzienos ir izaugsme, tad jāsecina, ka reorganizācija ir sevi pilnībā attaisnojusi un devusi jaunu impulsu attīstībai un izaugsmei. 

Visu rakstu lasiet 19.septembra žurnālā Dienas Bizness!

ABONĒJIET, lasiet elektroniski vai meklējiet preses tirdzniecības vietās!

Abonē arī digitāli!