Vides resursu apsaimniekošanas uzņēmumu grupas AS “Eco Baltia” uzņēmums SIA “Nordic Plast” plāno investēt 1,7 miljonus eiro uzņēmuma attīstībā. 

Investīciju mērķis ir palielināt pārstrādāto granulu ražošanas jaudu un nodrošināt nepieciešamos apstākļus uzņēmuma turpmākai izaugsmei. Papildus tam kā daļa no kopējā investīciju un attīstības plāna uzņēmums sāk ieviest jaunu vizuālo identitāti. 

2023. gadā “Nordic Plast” ieguldīja 2,8 miljonus eiro jaunas automatizētas plastmasas šķirošanas un pārstrādes līnijas izveidē, lai kāpinātu ražošanas jaudas par aptuveni trešdaļu. Šogad plānots turpināt pērn uzsāktās iniciatīvas uzņēmuma attīstības veicināšanai, kā vienu no virzieniem nosakot uzņēmuma efektivitātes kāpināšanu. Šī gada pavasarī uzsākta uzņēmuma darbības pārcelšana no Olaines, kurā “Nordic Plast” uzturējās vairāk nekā 20 gadus, uz jaunām telpām Jelgavā, Aviācijas ielā. Tāpat plānots paplašināt ražošanas aprīkojumu ar jaunām iekārtām.

Jelgavas teritorijā kopumā ir pieejami 2 ha plānotajiem attīstības projektiem – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvei, saules parka izveidei elektroenerģijas izmaksu samazināšanai, kā arī noliktavas telpu izbūvei izejmateriālu glabāšanai. Tāpat tuvāko gadu laikā plānots kāpināt pārstrādes kapacitāti un veikt lielākus izejmateriālu uzkrājumus, paplašinot ražošanas telpas.

“Nordic Plast” direktors Andris Trumars komentē: “Ik gadu pie mums ražotnē nonāk līdz 20 000 tonnu dažādu polimēru, kuru pārstrādei Eiropas Savienība arvien piemēro stingrākas prasības. Tieši tāpēc viens no svarīgākajiem “Nordic Plast” mērķiem ir panākt, ka pēc iespējas vairāk otrreizējo materiālu nonāk apritē, aizvietojot pirmreizējo izejvielu izmantošanu. Līdz ar pārcelšanos uz Jelgavu mums būs ne tikai piemērotas telpas attīstības projektiem, bet arī daudz plašākas iespējas kāpināt ražošanas jaudas, stiprināt savas tirgus pozīcijas gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, vienlaikus ceļot uzņēmuma ieguldījumu aprites ekonomikas veicināšanā. Papildus tam pāreja uz modernākām grafiskajām vadlīnijām kalpo kā vizuāls apliecinājums uzņēmuma uzsāktajām un plānotajām iecerēm”.

“Nordic Plast” vīzija ir kļūt par vadošo partneri aprites ekonomikas veidošanā, bet misija – piešķirt jaunu dzīvi ikvienam plastmasas iepakojumam, ko grafiski atveido vizuālās identitātes pamatelementi – logotips, krāsu palete un burtveidols.