Vidējais mēneša pamatalgas pieaugums organizāciju valdes locekļiem Latvijā šogad bija visaugstākais +12,6%, kamēr Lietuvā tas bija +12,5%, bet Igaunijā +11,7%, salīdzinot ar periodu pirms gada, liecina vadības konsultāciju uzņēmuma “Figure Baltic Advisory” veiktais ikgadējais Augstāko vadītāju atalgojuma pētījums. 

Tajā pašā laikā, analizējot vidējo mēneša pamatalgas pieaugumu organizāciju valdes priekšsēdētājiem, vērojama atšķirīga aina – šeit augstākais pieaugums ir Lietuvā (+13,6%), kam seko Latvija (+9,2%) un Igaunija (+8,8%).

Salīdzinot gada kopējā atalgojuma izmaiņas (atalgojums ieskaitot bonusus un piemaksas) ar periodu pirms gada, pētījumā secināts, ka vidējais pieaugums valdes priekšsēdētājiem Latvijā ir +11,6%, bet valdes locekļiem +11,3%. Lietuvā tas ir +16,3% valdes priekšsēdētājiem un 14,8% valdes locekļiem, bet Igaunijā 12,0% valdes priekšsēdētājiem un 14,3% valdes locekļiem. Attiecīgi, Latvijā vērojams zemākais gada kopējā atalgojuma pieaugums gan organizāciju valdes priekšsēdētājiem, gan valdes locekļiem.

Dati liecina, ka līdzīgi kā situācijā ar darbinieku atalgojumu, arī lielākā daļa augstākā līmeņa vadītāju šogad ir saņēmuši atalgojuma pieaugumu. 73% organizāciju valdes locekļiem Latvijā pieaugusi vidējā mēneša pamatalga, kamēr Lietuvā tā pieaugusi 77% organizāciju valdes locekļiem, bet Igaunijā - 75%. Gada kopējais atalgojums pieaudzis 62% organizāciju valdes locekļiem Latvijā, 78% - Igaunijā un 75% - Lietuvā. Savukārt, mēneša pamatalga pieaugusi 75% organizāciju valdes priekšsēdētājiem Latvijā, 69% - Igaunijā un 85% - Lietuvā, kas ir augstākais rādītājs starp Baltijas valstīm. Gada kopējā alga pieaugusi 73% valdes priekšsēdētāju gan Latvijā, gan Igaunijā un 87% - Lietuvā.

“Pētījuma ietvaros esam apkopojuši uzņēmumu prognozes atalgojuma izmaiņām arī nākamajiem 12 mēnešiem. Tās liecina, ka Lietuvā sagaidāms augstākais mēneša vidējās pamatalgas pieaugums organizāciju valdes priekšsēdētājiem +7,0%, kamēr Latvijā tas varētu būt +5,6%, bet Igaunijā +4,7%. Gada kopējā atalgojuma pieaugums valdes priekšsēdētājiem Latvijā un Igaunijā būs līdzīgs (4,9%), bet Lietuvā to prognozē ievērojami augstāku +7,3%”, skaidro “Figure Baltic Advisory” vecākā konsultante Dace Tauriņa.

Runājot par prognozēm attiecībā uz organizāciju valdes locekļu atalgojumu nākamajos 12 mēnešos, pētījuma autori norāda, ka lielāko mēneša pamatalgas pieaugumu organizācijas prognozē Latvijā +6,2%, kamēr Lietuvā to prognozē +6,0%, bet Igaunijā +4,7%. Savukārt, augstākais gada kopējā atalgojuma pieaugums organizāciju valdes locekļiem sagaidāms Lietuvā +6,3%, kamēr Latvijā organizācijas plāno +5,6%, bet Igaunijā salīdzinoši mazāk - tikai +4,7%.2023. gadā Augstāko vadītāju atalgojuma pētījums Latvijā tika veikts jau 14. gadu pēc kārtas, Igaunijā 28. gadu, bet Lietuvā 10. gadu, un tas sniedz pārskatu par augstāko vadītāju atalgojuma līmeņiem, tendencēm un praksi Latvijā. 

Šogad pētījumā piedalījās 661 organizācijas no dažādām nozarēm (246 no Igaunijas, 223 no Latvijas un 192 no Lietuvas), sniedzot datus par kopumā 1 065 amatu pozīcijām. Pētījuma dati var palīdzēt organizācijām pozicionēt augstākā līmeņa vadītāju atalgojumu Latvijas un Baltijas kopējā algu tirgū, novērtēt augstākā līmeņa vadītāju algu politikas konkurētspēju, prognozēt nākamo periodu algu, kā arī izstrādāt un pielāgot atalgojuma sistēmas un politiku. 

“Figure Baltic Advisory” ir darba tirgus izpētes un vadības konsultāciju uzņēmums Baltijā. Kopš 2007. gada uzņēmums veic atalgojuma pētījumus un ar to saistītos jautājumos konsultē savus klientus visā Baltijā. Agrāk “Figure Baltic Advisory” Igaunijā un Latvijā bija pazīstams kā “Fontes”, bet Lietuvā aptaujas tika veiktas ar nosaukumu “Baltic Salary Survey”.