Pieaugusi Luminor peļņa Baltijā

Bankas
2024. gada 2. februāris 12:08

Aizvadītā gada ceturtajā ceturksnī Luminor banka Baltijā uzradīja uzlabotus biznesa rezultātus, saglabājot spēcīgu likviditāti un kapitāla pozīcijas, kā arī investējot nākotnē, informē banka.

Ceturtajā ceturksnī Luminor bankas peļņa Baltijā (Latvijā, Igaunijā un Lietuvā) pirms nodokļu nomaksas bija 51,7 miljoni eiro, kas ir par 10,7% vairāk nekā tādā pašā periodā 2022. gadā. Pēc jaunu nodokļu un nodevu ieviešanas Latvijā un Lietuvā Luminor bankas neto peļņa Baltijā samazinājās par 59,3%, salīdzinot ar līdzvērtīgu periodu pērn, un bija 16,4 miljoni eiro.

“Aizvadītā gada uzmanības centrā bija straujais Euribor likmju kāpums un kreditēšana. Kredītiestādēm Latvijā tika noteikta speciāla nodeva, no kuras daļa tiks izmaksāta kompensācijās hipotekārajiem kredītņēmējiem saistībā ar Euribor likmes pieaugumu. Luminor šim mērķim Latvijas valsts budžetā šī gada laikā paredz ieskaitīt vairāk nekā 25 miljonus eiro. Šogad sagaidāmas arī pozitīvas izmaiņas likumā par hipotekāro kredītu pārkreditēšanu, kas procesu padarītu vienkāršāku, ātrāku un lētāku klientiem, kā arī tiktu atcelts hipotekāro kredītu reklāmas aizliegums, kas savukārt veicinātu sabiedrības informētību un aktivizētu banku konkurenci,” norāda Kerli Vares, Luminor bankas vadītāja Latvijā.

Gada kopējā bankas peļņa Baltijā pirms nodokļu nomaksas pieauga no 142,4 miljoniem eiro pērn līdz 273,2 miljoniem eiro 2023. gadā, kas galvenokārt saistīts ar ienākumiem no procentu pieauguma. Pēc nodokļu nomaksas bankas neto peļņa pieauga no 124,7 miljoniem eiro 2022. gadā līdz 194,7 miljoniem 2023. gadā.

Kerli Vares norāda, ka, lai arī Euribor kāpums palielināja kredītmaksājumus, kreditēšana nav apsīkusi: ”Kopējais Luminor izsniegtā finansējuma apmērs privātpersonām un uzņēmumiem Latvijā gada nogalē sastāda 2,86 miljardus eiro. Tajā pašā laikā Euribor pieaugums veicināja termiņnoguldījumu likmju paaugstināšanu līdz pat 4%, un klienti šo iespēju labprāt izmantoja, līdz ar to gada laikā kopējais noguldījumu apjoms sasniedza 3,04 miljardus eiro. Vienlaikus jāturpina sabiedrības izglītošana par uzkrājumu veidošanu, jo saskaņā ar Luminor aptaujas datiem Latvijā joprojām liela daļa jeb 40% iedzīvotāju veic uzkrājumus skaidrā naudā, nevis nogulda un saņem peļņu.”

Ceturtajā ceturksnī Luminor banka uzlaboja savu produktu piedāvājumu, strādāja pie tā, lai klienti spētu palielināt savu labklājību un līdzekļu apmēru norēķinu kontos un noguldījumos, kā arī turpināja orientēties uz klientu pieredzes uzlabošanu. Korporatīvajā segmentā Luminor palielināja izsniegto finansējumu uzņēmumiem un turpina būt vadošais korporatīvo obligāciju emisiju organizētājs Baltijā. Gada nogalē banka parakstīja līgumu ar Eiropas Investīciju banku, lai veicinātu papildu aizdevumu izsniegšanu Baltijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un veicinātu pāreju uz zaļo ekonomiku. Tāpat pasaulē vadošā vides, sociālās atbildības un pārvaldības (ESG) reitingu kompānija Morningstar Sustainalytics jau otro gadu pēc kārtas piešķīra Luminor bankai labāko ESG riska novērtējumu starp lielākajām bankām Baltijā.

Saskaņā ar bankas stratēģiju Luminor veica papildu ieguldījumus savās IT sistēmās un procesos, kā arī organizācijas stiprināšanā. Šīs investīcijas ietekmēja ceturkšņa darbības izdevumu pieaugumu par 37%. Luminor saglabā stabilu kredītu kvalitāti, ienākumus nenesošiem aizdevumiem veidojot 1,9% no kopējā aizdevumu portfeļa.

“Ceturtajā ceturksnī mūsu sniegums ir bijis stabils un esam vēl vairāk stiprinājuši likviditāti un kapitāla pozīcijas – tas ir apliecinājums mūsu komandas ieguldītajam darbam, lai turpinātu atbalstīt mūsu klientus un uzlabotu viņu pieredzi finanšu pakalpojumu saņemšanā. Mēs esam pārliecināti par ilgtermiņa perspektīvām Baltijas reģionā, taču saglabājam modrību attiecībā uz nenoteiktību īstermiņā. Gada pēdējā ceturksnī mēs koncentrējāmies uz darbības efektivitātes uzlabošanu un turpinājām ieguldīt mūsu nākotnes kapacitātē, sistēmās un procesos, lai nodrošinātu gan bankas stratēģijas īstenošanu, gan uzlabotu mūsu klientu un Baltijas valstu finanšu veselību,” stāsta Peters Boseks, Luminor bankas valdes priekšsēdētājs. 

Salīdzinot ar 2022. gada ceturto ceturksni, bankas izdevumu un ienākumu attiecība sasniedza 56,7%, kas radīja pazeminātu pašu kapitāla atdevi 3,7% apmērā pēc nodokļu nomaksas. Luminor saglabā spēcīgu likviditātes un kapitāla pozīciju. Ceturkšņa beigās bankas likviditātes seguma koeficients bija 200,7%, un tās pamatkapitāla, pašu kapitāla (Tier 1) un kopējā kapitāla rādītājs, ieskaitot perioda peļņu, bija 24,1%.