Ņemot vērā Covid-19 situāciju Latvijā un pasaulē, daudzās nozarēs šobrīd vērojama izteikta piesardzība, arī lauksaimniecības sfērā. Ja ir iespēja noslēgt sezonu, iztiekot ar saviem spēkiem un līdzekļiem, jautājums par papildu finansējuma piesaisti nākotnes ieceru realizēšanai visai bieži tiek atlikts. „Bet ir arī gadījumi, kad, tieši otrādi, – tiek izmantotas esošās situācijas radītās iespējas! Piemēram, tiek nopirkta zeme par ļoti izdevīgu cenu no saimniecības, kas nonākusi grūtībās. Tāpat šajā laikā vērojamas cenu svārstības, tāpēc daudzi, kamēr ir laba cena, vairumā iepērk liellopus. Tā kā šādu spontānu soļu speršanai nereti nepieciešams papildu finansējums, talkā var nākt aizdevums pret zemes ķīlu,” stāsta Lande.lv kredītspeciālists Mārtiņš Geidels.

Viedās lauksaimniecības tehnoloģijas – zemnieku nākotne

Ņemot vērā, ka Baltijas valstīs manāma līdzīga attīstības stratēģija un klimatiskie apstākļi, neizbrīna, ka arī lauksaimniecības ražīguma ziņā Latvija, Lietuva un Igaunija atrodas diezgan līdzvērtīgās pozīcijās. Lai gan uz kaimiņvalstu fona efektivitātes ziņā Latvija īpaši neizceļas, iezīmējas kāda pozitīva tendence – liela daļa mūsu zemnieku saimnieko gudri, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, jaunu traktortehniku u. tml., tā arvien vairāk paaugstinot saimniecību ražīgumu. „Automatizācija ir neizbēgama,” norāda M. Geidels. „Droni, robottehnika, GPS sistēmas un citi tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai lauksaimniecībai jau šobrīd dod milzīgu pienesumu, ja runājam par saimniecību izaugsmi. Viedie palīgi ļauj strādāt daudz efektīvāk, ar mazāku piepūli un, kas nav mazsvarīgi – videi draudzīgāk. Kopējā valsts ekonomika no tā tikai iegūst. Arī uztraukumam par to, ka roboti varētu pilnībā aizstāt cilvēkus, nav pamata. Darba rokas laukos joprojām būs vajadzīgas, mainīsies tikai veicamie uzdevumi, kam būs nepieciešams adaptēties.”


20211128-1539-2-lande-lv-novembris-2021.

Diemžēl nu jau pāris gadus daudzas no saimniecībām izjūt darba roku trūkumu. Lande.lv pārstāvis turpina: „To ļoti labi var secināt pēc pagājušās vasaras, kad, piemēram, ogu audzētāji par simbolisku samaksu piedāvāja novākt zemenes un mellenes pircējiem pašiem, lai tikai tās uz lauka nesapūtu. Kāpēc šo darba roku trūkst? Viens no skaidrojumiem ir sezonālā rakstura darbs, tāpat nepietiekams darbspējīgo cilvēku skaits laukos, kā arī fakts, ka peļņas iespējas pilsētās ir daudz lielākas. Un diez vai, ka tuvākajā laikā kaut kas stipri mainīsies.” Tāpēc iekārtu modernizēšana un procesu automatizācija ir lauksaimnieku nākotne, ceļš uz ilgtspējīgu saimniekošanu. Taču, lai to varētu paveikt, daudziem zemniekiem (sevišķi jaunajiem, mazajiem un vidējiem) trūkst nepieciešamo finanšu līdzekļu, un finansējums lauksaimniecībai ne vienmēr ir viegli pieejams. Ko iesākt? Ar piedāvājumu – aizdevums pret ķīlu – nāk klajā Lande.lv.

Kur ņemt nepieciešamos finanšu līdzekļus?

Lai gan Latvijas lauksaimnieku vēlme attīstīties un investēt savā saimniecībā ir salīdzinoši liela, ieinteresētības pakāpe no banku puses nav pietiekami augsta. Ja kādi finanšu rādītāji neatbilst bankas noteiktajiem kritērijiem, mazām un vidējām saimniecībām finansiālais atbalsts nereti tiek atteikts. Tomēr, kā zināms, atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem ir vitāli svarīgs, lai saimnieciskā darbība būtu dzīvotspējīga un lauksaimniecības nozare turpinātu zelt un plaukt pie mums arī turpmāk.

Mārtiņš Geidels gan iesaka nenolaist rokas: „Iespējas mūsdienās ir ļoti plašas, arī tiem, kam kaut kādu iemeslu dēļ bankas atsaka finansējumu. Nebanku sektora finanšu pakalpojumu sniedzēji mūsdienās ir kļuvuši arvien elastīgāki un spēj piedāvāt visdažādākos risinājumus, lai palīdzētu realizēt lauksaimnieku ieceres. Ir iespējams saņemt ilgtermiņa aizdevumu lielākiem mērķiem, tāpat arī sezonāla rakstura finansējumu, kad klients par saistībām norēķinās sezonas beigās – tad, kad ienāk nauda par novākto ražu vai pārdotajiem lopiem. Šis pakalpojums ļauj ātri saņemt finansējumu, kad tas visvairāk nepieciešams. Var arī vienoties, ka pirmais maksājums tiek veikts tikai pēc gada u. tml. Lai uzzinātu, kādi kredīti lauksaimniekiem pieejami, ikviens interesents aicināts aizpildīt pieteikumu mājaslapā www.lande.lv un vienas darba dienas laikā saņemt konkrētu piedāvājumu.”

Kredīts pret ķīlu – viena soļa attālumā


20211128-1540-3-lande-lv-novembris-2021.

Kredīta veids – aizdevums pret ķīlu – būs īpaši noderīgs lauksaimniekiem, kuriem vajadzīgs aizdevums ilgtermiņā ar salīdzinoši lielām investīcijām, precizē Lande.lv kredītspeciālists. Pieredze gan rāda, ka klienti aizdevumu pret nekustamā īpašuma nodrošinājumu nereti izvēlas arī uz mazāku termiņu – gadu vai diviem, jo tādējādi pārmaksa ir krietni mazāka. „Tas noteikti ir labs veids, kā saimniecībai ietaupīt līdzekļus, nepārmaksājot procentos tik daudz, kā – izvēloties citu aizdevuma veidu. Daudziem noslēgtais darījums ar ieķīlātu nekustamo īpašumu ir arī kā sava veida drošības spilvens, jo jebkurā brīdī pieejams papildu finansējums esošajam aizdevumam viena zvana attālumā. Priecē, ka cilvēki nebaidās plānot un domāt par to, kā paplašināties, kā palielināt peļņu savai saimniecībai, investējot lielākus līdzekļus nākotnes vārdā.”

Kādiem lauksaimniecības procesiem kredīts pret ķīlu visbiežāk tiek izsniegts? Pārsvarā zemnieki šo aizdevumu izmanto mazlietotas tehnikas iegādei, saimniecības ēku remontam, izejmateriālu un zemes iegādei. Finanšu partneris Lande.lv piedāvā termiņu līdz pat 15 – 20 gadiem. Procentu likme tiek pielāgota individuāli, ņemot vērā aizdevuma mērķi, kā arī vērtējot klienta profilu un nodrošinājumu. Pašlaik pieejams arī jauns pakalpojums ar izdevīgiem nosacījumiem – sezonālais finansējums graudkopjiem, kas ir ļoti pieprasīts.

Ātras atbildes uz būtiskiem jautājumiem


20211128-1540-4-lande-lv-novembris-2021.

✔    Kā zināt, ka īpašums ir derīgs aizdevumam pret zemes ķīlu? Minimālā lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība, kas tiek izskatīta kā nodrošinājums, ir 5 hektāri. Kredīts pret ķīlu lauksaimniekiem, zemnieku saimniecībām, mežstrādniekiem un lopkopjiem pieejams aptuveni 70% apjomā no zemes tirgus vērtības. Galvenie kritēriji, pēc kādiem tiek vērtēts nodrošinājums, ir sekojoši:

●    atrašanās vieta,
●    zemes platība,
●    izmantošanas veids (kas tiek audzēts uz zemes u. tml.),
●    vai nav kādi liegumi,
●    zemes kvalitāte.

✔    Ja uz ieķīlātā zemes gabala atrodas māja, vai tas var būt traucēklis, lai tiktu saņemts aizdevums pret zemes ķīlu? Parasti Lande.lv, piešķirot aizdevumu, izvērtē lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža nodrošinājumu, neņemot vērā ēku vērtību. Tāpēc gadījumos, kad aizdevums pret ķīlu jau saņemts, bet klients vēlas pārdot uz zemes esošo māju vai veikt ar to kāda cita veida darījumu, ir iespējams vērsties pie kreditora un saņemt rakstisku piekrišanu.

✔    Kā ar kredītbrīvdienām? Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli. Piemēram, ja redzam, ka pandēmija būtiski ietekmējusi saimniecības darbību un ir radušās grūtības veikt maksājumus, esam pretimnākoši un mēģinām rast kopsaucēju, piešķirot kredītbrīvdienas līdz pat 6 mēnešiem.