Mintos ievieš jaunu pamatproduktu

Fin-tech
2022. gada 25. maijs 14:43

Latvijas finanšu tehnoloģiju kompānija Mintos ievieš jaunu pamatproduktu - ar aizdevumiem nodrošinātus vērtspapīrus jeb parādzīmes.

Parādzīmes ļaus privātajiem investoriem investēt aizdevumos pilnībā regulētā vidē ar lielāku investoru aizsardzību un pārredzamību. Kā pilnvarota ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar MiFID II, Mintos šogad plāno pieteikties tā sauktajai ES pasei, lai varētu veikt darbību visā ES, līdztekus piesakoties arī parādzīmju pasei.

2022. gada 25. maijā Mintos investīciju platformā tika ieviestas parādzīmes, tādējādi noslēdzoties mēnešiem ilgam darbam, kāds lielākoties līdz šim Eiropā nebija realizēts. Pagājušajā gadā Mintos ieguva ieguldījumu brokeru sabiedrības licenci, pēc kā sekoja pāreja no aizdevumu investīciju produkta uz ar aizdevumiem nodrošinātiem vērtspapīriem, ko sauc par parādzīmēm. Parādzīmes ļauj privātajiem investoriem investēt aizdevumos regulētā vidē, nodrošinot lielāku investoru aizsardzību un vēl nebijušu pārskatāmības līmeni.

"Esam gandarīti, ka mūsu smagais darbs pie šīs sistēmas investēšanai aizdevumos regulētā vidē ir vainagojies panākumiem, un varam droši apgalvot, ka Mintos ir pacēlis latiņu, aizdevumus kā alternatīvu aktīvu klasi nostādot vienā līmenī ar tradicionālo finanšu tirgu standartiem. Skaidra un labi izveidota regulatīvā sistēma, piemēram, MiFID II, investoriem sniedz papildu aizsardzības un pārskatāmības līmeņus, un tas ir ļoti svarīgi attiecībā uz alternatīvu un salīdzinoši jaunu aktīvu klasi. Šie ieguvumi ne tikai palielinās uzticību to investoru vidū, kuri jau investē aizdevumos, bet arī sekmēs aizdevumu kā investīciju pievilcību starp tiem, kuri vēl svārstās attiecībā uz šo aktīvu klasi," uzsver Mintos izpilddirektors un līdzdibinātājs Mārtiņš Šulte.

Mintos sadarbojas ar desmitiem kreditēšanas uzņēmumu visā pasaulē, kuri savus aizdevumus Mintos platformā piedāvā investīcijām privātajiem investoriem. Pamatojoties uz jaunajām prasībām, katram no 60 kreditēšanas uzņēmumiem vai savstarpēji saistītu kreditēšanas uzņēmumu grupām, kas platformā piedāvā aizdevumus, Mintos izveidoja atsevišķu īpašam nolūkam dibinātu uzņēmumu, kas darbojas kā parādzīmju emitents, un pēc tam katram kreditēšanas uzņēmumam tiek izveidots atsevišķs pamatprospekts. 

Strādājot regulētā vidē, ir jāievēro arī prasība, ka parādzīmēm ir jābūt starptautiskajiem vērtspapīru identifikācijas numuriem (ISIN kodi). Mintos veiksmīgi sadarbojās ar Nasdaq CSD SE reģionālo centrālo vērtspapīru depozitāriju, izstrādājot jaunu tehnoloģiju automatizētai ISIN kodu izsniegšanai, kas ļauj veikt digitalizētu un tūlītēju ISIN iedalīšanu, piešķiršanu un izsniegšanu.

Soli pa solim Mintos pakāpeniski pārtrauks pašreizējo investīciju piedāvājumu un no 2022. gada 1. jūlija pāries tikai uz parādzīmēm. Uzņēmums paredz, ka gada otrajā pusē tas saņems ES pasi pakalpojumu sniegšanai visā ES. Pases izsniegšana ļaus uzņēmumam piedāvāt investoriem visā ES iespēju investēt aizdevumos regulētā vidē.