VIDEO: Konference Aprites ekonomika

Video
2023. gada 20. septembris 10:01

Sabiedrības attieksmē, attiecībā uz dabas resursu un to apsaimniekošanas jautājumiem, pēdējo gadu laikā vērojamas pozitīvas pārmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējiem laika periodiem. 

 

Lai arī pamatīgs darbs atkritumu apsaimniekošanas jautājumu sakārtošanā ir ieguldīts daudzu gadu garumā, kā spēcīgs uzrāviens atkritumu šķirošanas veicināšanā,  ir 2022. gadā ieviestā iepakojuma depozīta sistēma, kas nu jau lielākajai sabiedrības daļai ir pilnībā pieņemts ikdienas rutīnas jautājums.

Līdz ar dzērienu iepakojuma atsevišķu nodošanu, no sabiedrības puses ir aktualizējušies jautājumi arī par citu atkritumu šķirošanu un to otrreizēju pārstrādi – to iespējām, pieejamību, arī sarežģītību, uztverot to kā apgrūtinājumu, ja raugās no skeptiķu puses. Tomēr, ņemot vērā uzstādījumus, par kuriem ES dalībvalstis, t.sk. Latvija, ir vienojušās klimata pārmaiņu un to radīto seku mazināšanai, sabiedrības gatavība pāriet uz mērķtiecīgu atkritumu šķirošanu to tālākai izmantošanai, ir nākamais dabas resursu un to ilgtspējīgas apsaimniekošanas attīstības solis, kas attiecīgi sekmētu arī noteikto mērķu sasniegšanu šajā jomā.

Šobrīd problēmas nozarē rada lielais nepārstrādājamo atkritumu daudzums, kas nonāk apritē un nav izmantojams tālākai pārstrādei, tādējādi neļaujot samazināt atkritumu apjomus. Zināmus izaicinājumus sagādā arī bioloģisko atkritumu savākšana, īpaši pilsētās.  Vai paspēsim visu sakārtot līdz 2024. gada sākumam?

Izdevniecība “Dienas Bizness” kopā ar nozares līderiem  AS “Clean R Grupa“, SIA “Eco Baltia vide”, SIA “ZAAO”, SIA “Lautus” un “The Coca-Cola Company”2023. gada 20. septembrī rīko ikgadējo nozares konferenci, lai, aicinot uz diskusiju dažādu nozaru pārstāvjus, meklētu risinājumus un atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā atkritumu apsaimniekošanas nozares normatīvā vide ietekmē tirgus dalībniekus? Ar kādiem izaicinājumiem jāsaskaras?
  • Kā veicināt ilgstpēju iepakojuma ražošanas nozarē, sekmējot pārstrādājamu un izvairoties no kombinētu materiālu izmantošanas? Kā mazināt nepārstrādājamo materiālu apriti?
  • Kā sekmēt pārmaiņas sabiedrībā? Vai uzņēmumu korporatīvā atbildība un darbinieku iesaiste iniciatīvās var sekmēt paradumu maiņu arī ikdienas dzīvē?