Uzticēšanās ir būtiska

Eksperti
2021. gada 28. maijs 13:33

Pēdējos mēnešos pasaule saskārusies ar ārkārtīgiem izaicinājumiem, nedrošību un sarežģījumiem. Pandēmija ir pārņēmusi visu pasauli un ietekmējusi gandrīz katru mūsu dzīves daļu. Radikāli ir ietekmēta mūsu personīgā brīvība ceļot, strādāt un rotaļāties, vairs nav iespējas to darīt tā, kā vēl pavisam nesen. 

Pandēmija spēcīgi skārusi arī tautsaimniecību un to, kā notiek biznesa procesi. Īsā laika posmā attālinātais darbs no mājām kļuvis par jauno dzīves normu. Patiesi - visa veida digitalizācijas procesi ātri akselerējās. Ekonomikas digitalizācijas nozīme ir neaprakstāma. 

Šī jaunā realitāte ir devusi papildus pievienoto vērtību un likusi uzsvaru uz uzticēšanās veidošanu un tās uzturēšanu. Tā ir spēcīgs pamats savstarpējai sadarbībai un inovācijām. Patiešām, uzticība, kas mūs visus saista, tagad ir svarīgāka nekā jebkad agrāk. Manuprāt, sabiedrības normu un tehnoloģiju mijiedarbība būs viens no galvenajiem ekonomikas izaugsmes virzītājiem nākamajā desmitgadē.

Šī sakarība izpaužas divejādi. Pirmais veids, kā šīs sabiedrības un tehnoloģiju attiecības izpaužas ir tas, kā izvēlamies regulēt digitālās tehnoloģijas un to pielietojumu. Digitālajām tehnoloģijām ir absolūti neticama spēja virzīt ekonomisko izaugsmi visā pasaulē gadu desmitiem, taču to neregulēts izmantojums ilgtermiņā var negatīvi ietekmēt cilvēka labklājību un brīvību.

Tieši tāpēc valdības un regulatori visā pasaulē sadarbojas, lai izveidotu likumdošanas rāmjus, kuru pamatā ir konkrēti, visiem skaidri noteikumi. Tas ļauj veicināt konkrētu tehnoloģisko inovāciju attīstību un jauno tehnoloģiju izmantošanu. Tautsaimniecība kļūstot arvien digitālākai, rodas arvien lielāks datu apjoms, kas ir jāpārsūta, jāsaglabā, jāapstrādā un jāiegūst. Regulējumi, kuri ļautu šīs tehnoloģijas izmantot efektīvi un iedarbīgi, ir būtiski, taču tiem ir jābūt objektīviem, un to izstrādei ir jābūt ātrai.

Notiek daudz diskusiju par pareizo pieeju. Tomēr, ņemot vērā attiecīgo jautājumu būtiskumu, regulatoriem un valdībām būtu jārīkojas ātri, lai neiepaliktu inovāciju ieviešanā. Šajā sakarā jāmin Vācijas nesenais IT drošības likums 2.0, kas ir lielisks solis uz priekšu. Tas nodrošina skaidru tiesisko regulējumu un stabilu pamatu kritiskās infrastruktūras IT drošības uzlabošanai. 5G attīstībai tas nozīmē, ka visiem pakalpojumu sniedzējiem būs daudz augstāki un vienoti drošības standarti. Šī skaidrība ir izšķiroša uzticības sastāvdaļa, kas mums jāveicina.

Otrs veids, kādā varam aplūkot šo sadarbību starp sabiedrību un tehnoloģijām, attiecas uz standartiem, kādus mēs pieņemam. Globālā ekonomika ir tik ļoti savstarpēji saistīta tādā mērā, ka vēl pat iepriekšējā paaudzē tas būtu šķitis neiedomājami. Nākamajā paaudzē globālā tautsaimniecība, bez šaubām, būs saistītāka un digitālāka. Šīs jaunās pasaules ekonomikas panākumi būs balstīti uz kopīgiem standartiem.

Patiešām, standartu izveide veicina ne tikai tirgus veidošanos un attīstību, bet arī ir galvenais faktors patērētāju aizsardzībā. Jā, bez konkurentiem Huawei, iespējams, būtu veiksmīgāks uzņēmums, bet, ja visos produktos tiktu izmantota Huawei patentētā tehnoloģija, patērētājiem tā būtu absolūta katastrofa. Standarti liek ražotājiem tehnoloģiju ziņā konkurēt citam ar citu. Kopš tehnoloģiju pirmajām dienām izaugsmi ir veicinājusi vispārēja tehnoloģisko standartu ieviešana. 2G standarts nodrošināja balss un teksta pakalpojumus, 3G standarts pasaulei deva mobilo internetu, savukārt bet 4G mums sniedza bagātīgus datu pakalpojumus un straumēšanas saturu mobilajās ierīcēs. 5G piedāvā aizvien jaunas ekonomiskās iespējas. Tajā pašā laikā, konkurence tiek saglabāta augstā līmenī.
Standarti un noteikumi ir divi labi saskatāmi sabiedrības un tehnoloģiju mijiedarbības elementi, un tiem ir divas būtiskas iezīmes.

Pirmkārt, tie palīdz veidot uzticību. Otrkārt, jo plašāk tie tiek izmantoti, jo efektīvāki tie kļūst. Digitālā ekonomika turpinās mainīt veidu, kā mēs mijiedarbojamies un tirgojamies cits ar citu. Starptautiskās tirdzniecības pirmsākumos mūsu senčiem bija jāiemācās jaunas tehnoloģiskas prasmes, kā arī jāveido jauni veidi, kā uzticēties saviem partneriem. Digitālā tautsaimniecība mūsdienās dara tieši to pašu. Tā ietekmē veidu, kā cilvēki mijiedarbojas savā starpā un veido uzticēšanos pret komerciālām interesēm.

Globāli vispārīgie noteikumi ir būtiska šīs uzticības veidošanā. Tā kā mūsu ekonomika kļūst arvien digitālāka un balstīta uz datiem, globālajai tirdzniecībai kritiski un stratēģiski svarīgi kļūst noteikumi par tehnoloģiju pārvaldību un datu izmantošanu. Uzticības veidošana ir būtiska, un labākais veids, kā to attīstīt starp cilvēkiem ir identificēt kopējus pamatnoteikumus.

Kad sakām, ka "uzticība ir svarīga," mēs nerunājam tikai par komerciāliem partneriem. Arī ikdienas lietotājos ir jāveicina uzticēšanos tehnoloģijām, kuras tie lieto. Apziņa, ka tehnoloģijas tiek pienācīgi regulētas - tas ir būtisks pirmais solis ceļā uz uzticēšanos attiecīgajām tehnoloģijām. Tomēr tikai kopēji, plaši pielietoti noteikumi spēs veidot vispārēju uzticību, kāda jaunai tehnoloģijai ir nepieciešama.

Globālajiem tehniskajiem standartiem ir izšķiroša nozīme arī uzticības veidošanā - tie ļauj vieglāk izplatīt pakalpojumus un produktus plašākā tirgū. Tie cilvēkiem palīdz uzticēties tehnoloģiskām inovācijām, kuras darbojas pāri robežām un bez ierobežojumiem. Lielā mērā Eiropas Savienības veiksmes stāsta pamatā ir bijis tās iekšējais koptirgus.

Tomēr ekonomiskās attīstības panākumi digitālā laikmetā būs atkarīgi no tā, cik plaši tiek pieņemti gan regulējumi, gan arī standarti. Ja regulējumi tiek ieviesti vienpusīgi, tad iespējams, ka atsevišķi uzņēmumi vienkārši atteiksies no tirdzniecības attiecīgajā valstī un no sadarbības ar šo valsti. Tā kā globālās tautsaimniecības daļas kļūst ar vien ciešāk un ciešāk saistītas, mūsu centieniem atrast labākos regulējumu risinājumus jākļūst arī arvien globālākiem. 

Jo īpaši tas ir mūsu arvien digitalizētākās un mobilākās ekonomikas apstākļos - pieaug nepieciešamība fokusēties uz drošībā balstītas uzticības un dialogu. Mums jānodrošina digitālās un kiber-suverenitātes savstarpēja ievērošana, lietotāju privātuma un drošības ievērošana un datu droša un regulēta plūsma pāri robežām.

Tehnoloģiju inovācijas, paaugstināta digitalizācija un pieaugoša produktu sarežģītība prasa lielāku sadarbību starp ekonomiskiem partneriem. Savukārt tas vēl vairāk palielinās drošas datu pārraides ekonomisko nozīmi. Šīs datu plūsmas ir nākotnes digitālās ekonomikas piegādes ķēdes, un mums apzināti jāpieliek pūles, lai tās aizsargātu.

Globālās piegādes ķēdes ir palīdzējušas miljoniem cilvēku izkļūt no nabadzības. Tieši tāpat, datos pamatotas vērtību ķēdes digitālajā tautsaimniecībā ļoti palīdzēs veicināt globālu labklājību. Laikā, kad uzticība ir būtiskāka nekā tā jebkad ir bijusi, Huawei lepojas par savu sniegumu bagātīgas digitālas nākotnes izveidošanā. Patiešām, uzņēmums īpaši aktīvi iesaistās globālo digitālo un regulējumu standartu izveidē un pieņemšanā, jo tie ir ļoti būtiski šīs uzticības veidošanā. Šie noteikumi un datu standarti ne tikai nodrošinās, ka pēc pandēmijas ekonomika turpinās atkopties tā, lai globālā kopiena var veidot izturīgu un plaukstošu ekonomiku, vienlaikus nodrošinot, ka šīs labklājības priekšrocības tiks izplatīti pēc iespējas plašāk.

Sākoties pandēmijai, tika slēgtas valstu robežas un visāda veida publiskās iestādes, kas, iespējams, radīja baisu kārdinājumu, akceptēt šauru un nacionālistisku pieeju. Laimīgā kārtā, šķiet, ka mēs no šī kārdinājuma esam spējuši atturēties. Šobrīd sabiedrība sāk atvērties, un mēs, virzoties pretī post-pandēmijas tautsaimniecībai, ļoti labi apjaušam - cik uzticība ir būtiska.

Patlaban globālā uzmanība ir jāpievērš uz plašāku patiesi kopējo tehnisku standartu noteikšanu, kā arī normatīvo un tiesisko regulējumu pieņemšanu, kas atspoguļotu konkrēto valstu vērtības un normas. Tas būs būtiski, lai nodrošinātu ekonomisko izaugsmi, kas nākamajos gados apmierinās pasaules ekonomikas vajadzības. Šie kopējie principi veidos uzticības pamatu, uz kura balstīsim kopīgos centienus ieviest inovācijas un izaugsmi. Šī uzticēšanās būs mūsu kopīgo panākumu pamatu pamats. Uzticēšanās ir būtiska.